Desenvolupament de software a mida

Adapti el software a la seva empresa

Software per gestionar qualsevol part del seu negoci

Desenvolupem software a mida per gestionar qualsevol part del seu circuit de negoci utilitzant els sistemes i plataformes més avançades.

Aplicacions multiplataforma, desenvolupament Cloud creant solucions Saas, APIs i projectes web. Deixi’ns fer la seva vida més fàcil!

Web apps (client-servidor)

Aplicacions d'escriptori, software basat en ordinador, aplicacions web que funcionen en qualsevol navegador i des de qualsevol dispositiu, programat utilitzant una estructura modelada client-servidor.

Utilitzem els millors i més confiables sistemes de gestió de bases de dades relacionals, com MS SQL Server i MySQL.

Cobrint totes les seves necessitats

Desenvolupem software per cobrir totes les seves necessitats: software de gestió de facturacions, control de magatzems i estocs, captació de dades des de qualsevol màquina o dispositiu, software CRM, etc.

També podem desenvolupar APIs per intercanviar dades amb software de tercers.

Internet o Intranet, Cloud o Xarxes Privades, VPNs (Xarxes privades virtuals).

MinimoSolutions